Kontakt

Kontakt
Opportunus s.r.o. (ID 24260746)
Praha 7, Uranie 1583/23, kod pocztowy 17000, Republika Czeska
[email protected]
https://opportunus.cz

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 198479.